Alpha 16 sistem (44)

Alpha 28 sistem (52)

ALPHA-LOGO

Najizdržljiviji, najravniji, najneprekidnije upotrebljavani stolovi za zavarivanje.

Alpha porodica sastoji se od naših sistema stolova sa 5 strana, koji su kombinovani sa našim patentno ekskluzivnim, preokretnim i zamjenjivim gornjim i bočnim pločama.

Alpha stolovi dostupni su u metričkom i inčnom razmaku, sa bušenim rupama prečnika 28 mm i 16 mm, respektivno. Sve gornje ploče izrađene su od toplotno tretiranog čelika, očvršćenog na 550 Vickersa i završene nitritnim premazom sa dubinom očvrsnuća od 0,01 - 0,02 mm.

Alpha 28 vs Alpha 16

Prečnik rupa na stolu

28 mm

16 mm

Razmak između rupa

100 mm

50 mm

Ravnost stola

±0.125 mm per 600 x 600 mm

±0.125 mm per 600 x 600 mm

Debljina ploče

25 ±0.06 mm

12 ±0.12 mm

Visina bočne strane radne površine stola

200 mm

150 mm