Böhler Air (4)

Guardian Air (3)

Respiratorni sistemi za zavarivanje

Naši Böhler Air i Guardian Air sistemi su sistemi za napajanje vazduhom s filtracijom (PAPR sistemi) koji pružaju zavarivačima najbolju zaštitu protiv čestica i isparenja vezanih za primjene zavarivanja i brušenja. Ovi sistemi osiguravaju stalni protok vazduha zavarivaču. Oba sistema su testirana i certificirana prema EN 12941 standardima te štite vaša pluća filtriranim vazduhom za disanje koji je 99,8% bez čestica, ispunjavajući najviši nivo certifikacije poznat kao TH3. Nadalje, naš dobro poznati Böhler Air sistem omogućava dodavanje gasnih filtera sa aktivnim ugljenim sredstvom. Ovi gasni filteri pružaju zaštitu ne samo od zavarivačkih čestica već i od gasova. Ovim ponovo naglašavamo koliko nam je važna tema lične zaštite.