Dodaci (12)

Dodavači žice (8)

Kolica (12)

Pištolji za zavarivanje i rezanje (10)

Rashladne jedinice (8)

Upravljačke jedinice (8)