BÖHLER Air

  • Vazduh bez čestica u 99,8%
  • P R SL filter - najviši standard filtracije - opcionalna upotreba gasnih filtera (A1B1E1 P R SL)
  • Pre-filter - filtriranje većih čestica iz vazduha za disanje
  • Zaštita od varničenja i poklopac filtera - zaštita filtera od varnica tokom zavarivanja