Guardian Air

  • Vazduh bez čestica u 99,8%
  • P R SL filter - najviši standard filtracije
  • Pre-filter - filtrira veće čestice iz vazduha za disanje
  • Zaštita od varničenja i poklopac filtera - zaštita filtera od varničenja pri zavarivanju